image
Selskapet Fonc Eiendom AS ble etablert i 2000 med formål om å drifte egne eiendommer samt selge samme tjenester til andre eiendomseiere. Selskapet eies 100 % av Fonc Hoding AS og er godt rustet faglig og materielt sett til oppgavene.
Fonc Eiendom drifter i dag alle gruppens eiendommer samt noen utenforstående eiendommer.
Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker informasjon om hvordan vi kan drifte deres eiendom.
Vårt hovedområde er i Vestby, men vi har også mulighet til å drifte eiendommer i sentrale områder på Østlandet.
imageLitt info om tjenestene selskapet leverer
Fonc Eiendom har et klart mål om at eiendommene som driftes skal være velstelte og vedlikeholdte slik at både driftspersonell og brukere av bygget kan være stolte av hvordan bygget fremstår. Hyppig utvendig vedlikehold og jevnlige kontroller av byggene sikrer en god profil utad for bedriftene og hindrer store uforutsette kostnader. Driftspersonell har overvåkning av de fleste byggene med alarmoverføringer til telefon og kan rykke ut og løse driftsproblemer dersom det skulle oppstå før de utarter seg. Det legges mye vekt på overvåkning og styring via SD-anlegg i byggene og selskapet har drift og vedlikehold i de fleste typer lager og næringsbygg. Noen av lagertypene som driftes krever ekstra oppfølging og kompetanse, som f.eks. lager for medisiner, kjøle- og fryselager for matvarer, matproduksjon, lagring av brennbare og eksplosive varer samt logistikkterminal med døgndrift.

Driftstjenestene skreddersys de ulike byggene og oppdragsgivers ønsker for å sørge for optimal opplevelse og resultat av tjenestene for alle parter. Selskapet sitter med mye kompetanse innenfor byggdrift og har mye tilgjengelig utstyr for å sikre en godt og effektiv leveranse av tjenestene. Vaktmester har eget kontor på Delitoppen 3 i Vestby og har mulighet til å utføre fjernsupport på flere av byggene samt at det kan rykkes ut til byggene dersom noe skulle oppstå.
image
image