image

Familien Christophersen har drevet med handel, diverse utleievirksomhet og utleie av fast eiendom i mange generasjoner. Vår første eiendom, Dronningensgate 13, ble kjøpt av Marius Christophersen så tidlig som i 1889. Eiendommen, som lå midt i Moss sentrum, bestod av 2 bygninger som inneholdt: Bakeri Moss, Glassmagasin, Leiligheter.
Foruten eiendomsdriften, var han stor aksjonær og styremedlem i rederiet ALPHA. Han hadde også flere andre sentrale styreverv, bl.a. i Moss privatbank helt fra opprettelsen i 1897. I 1889 stiftet han selskapet Moss Glassmagasin. Senere ble firmaet H. N. Christophersen Glassmesterverksted opprettet som en utvidelse av virksomheten.

I 1934 ble selskapet Jeløy Glassmagasin stiftet. I 1940 solgte Hildar N. Christophersen disse selskapene, og etablerte et nytt selskap med navn Moss Elektrisk. Samme år kjøpte Hildar N. Christophersen også eiendommen Bjørnsonsgate 1 i Moss sentrum hvor han drev verksted og utleie til annen næringsvirksomhet.Det ble også igangsatt et prosjekt for bygging av fryselager i Moss sentrum. Disse planene ble imidlertid ikke gjennomført grunnet krigen. I 1977 kjøpte Moss Elektrisk opp selskapet Egeberg Elektriske.
De sammenslåtte selskaper ble lokalisert i Torvgården i Moss. Hildar N.Christophersen kjøpte senere flere eiendommer, deriblant en industritomt i Isfjorden i Rauma Kommune.
Finn E. Christophersen startet i 1969 med utleie av bl.a. varebiler.I 1970 etablerte han selskapet Østfold Gartneri. Etter noen års drift av Østfold Gartneri var selskapet en av Norges største importører av potteplanter til Norge, i tillegg til en betydelig egenproduksjon i egne og leide lokaler i både Moss og Oslo. I 1979 ble selskapet avvikletetter at rammebetingelsene for import av denne typen varer ble endret av myndighetene. I 1996 ble selskapet AIDA Norge startet med formål om å drive med salg av konsulenttjenester til store norske handels og produksjonsselskaper. I 1999 ble selskapet Fonc Holding etablert.
Samme år kjøpte Fonc Holding AS selskapet William Nagel AS med tilhørende eiendom i Drøbak. Dette var et 100 år gammelt selskap som drev med produksjon av og handel med teknisk kjemiske produkter. I 2002 opprettet Fonc Holding AS selskapet Fonc Eiendom Drøbak AS. Selskapet overtok eiendommen Hestehagen 1 i Drøbak. Etter 4 år med sterk vekst i både salg og resultat, ble driften i selskapet William Nagel AS i 2003 solgt til Arcus- Gruppen AS. Fonc Holding AS har i dag med sine syv datterselskaper utleie av flere større næringseiendommer samt ulike boliger.
Gruppen eier totalt ca. 220.000m2 tomteareal.

image
image
image