image

Nytt høyteknologisk prosjekt utarbeidet i tett samarbeid med leietaker


Bygget består av kontorer, tørr-, kjøle- og fryselager samt produksjonsrom for næringsmidler.

For at et bygg skal huse en toppmoderne næringsmiddelfabrikk stilles det store krav til alle fag gjennom hele prosjektet.
Bygget er delt inn i rene og urene soner med sluser mellom for å ivareta strenge hygienekrav. Gulvene i rene rom har et spesielt gulvbelegg som ivaretar sklisikkerheten samtidig som de er lette å holde rene. Alle overflater, hjørner, kanter og installsjoner må utføres på en slik måte at det ikke gir grobunn for bakterier eller vanskeliggjør renhold.

Prosjektet har helt fra begynnelsen hatt et stort fokus på å velge moderne og miljøvennelige løsninger for å både møte fremtiden og sikre en økonomisk drift av anlegget. Alt lys i hele lokalet er i LED for lavt strømforbruk og lite varmetilførsel
All varme som brukes i bygget kommer fra overskuddsvarme som genereres når kjøle- og fryserom skal holde temperaturen nede. Dette sørger for at bygget er 100% selvforsynt med varme hele året. Varme-/kjølesystemet i bygget bygger på aller siste teknologi, og er norges første bygg hvor en varmepumpe tar for seg frys, kjøl, komforkjøl og oppvarming av både rom og tappevann samtidig. For å oppnå så høye virkningsgrader som mulig samtidig som man ivaretar miljøhensyn ble det valgt CO2 som kuldemedie. CO2 er et naturlig kuldemedium som fremstilles av avgass fra andre industriprosesser og sørger for a netto klima-virkning blir lik null. Fordelene over f.eks. ammoniakk er at det ikke er brannfarlig og samtidig langt mindre helseskadelig ved en lekasje. Krav om store mengder 80C tappevann for vask av produksjonsutstyr og lokaler kombinert med fryselager på -24C sørger for optimale driftsbetingerlser for en CO2 varmepumpe. Samlet leverer anlegget nesten 1000kW avgitt varme!