image
Området er under stadig utvikling og består i dag av eiendommene Trevien 5, 9 og 15.
Totalt har området i dag fem ulike leietagere samt flere spennende prosjekter under utvikling.