image
Byggetrinn 1 ferdigstilt: Våren 2014
Byggetrinn 2 ferdigstilt: Våren 2015
Tomteareale: 20.100m2