image
Katralveien 90, byggetrinn 1-3 Byggeår: 1980 + 1983 + 2012
Tomteareal: 13.230 m2
Type lokaler: Lager + kontor